Privacy

Algemeen:
Als gevolg van het leveren van diensten aan haar klanten verwerft en archiveert Carcenter Hifi Systems informatie van klanten die beschouwd kan worden als privé. Een deel van deze informatie - zoals de klantnaam, adres, telefoonnummer, bankrekening enz.- wordt aan Carcenter Hifi Systems verstrekt door haar klanten om een dienst te kunnen leveren. Carcenter Hifi Systems kan ook gebruik maken van cookies, kleine stukken informatie die een website om diverse redenen kan opslaan in een bestand op de computer van de gebruiker. Carcenter Hifi Systems gebruikt bijvoorbeeld cookies op de website om inloggevens op te slaan om zo de juiste werking van de site te kunnen realiseren. Ook op het feedback formulier wordt om enige informatie van de gebruiker gevraagd zoals een email adres. Deze informatie wordt vervolgens doorgestuurd naar een interne database van Carcenter Hifi Systems. Bovendien kan Carcenter Hifi Systems elektronische post en andere communicatie van relaties opslaan als noodzakelijk element voor de levering van diensten.

Data beveiliging:
Carcenter Hifi Systems zal de vertrouwelijkheid van haar relatieinformatie, rekeninginformatie en persoonlijke mededelingen zoveel mogelijk beschermen, in overeenstemming met de wet en de gerechtvaardigde belangen van Carcenter Hifi Systems, haar werknemers en andere klanten van diensten van Carcenter Hifi Systems. Om verlies, misbruik en wijziging van informatie te beschermen, heeft Carcenter Hifi Systems geschikte fysieke, elektronische en management procedures in gebruik.

Hoe worden de relatie gegevens gebruikt? Carcenter Hifi Systems zal relatie informatie niet met derde partijen delen, om bijvoorbeeld relaties van productinformatie te voorzien of anderzins te gebruiken voor reclame doeleinden. Sommige onderdelen van de site bieden de mogelijkheid om informatie voor andere gebruikers achter te laten. De bezoeker van de website kan zelf bepalen hoeveel informatie hij/zij wil vrijgeven aan anderen. Het bijwerken of aanpassen van deze informatie kan ten alle tijde door de gebruiker zelf worden uitgevoerd. Carcenter Hifi Systems ontkent elke intentie om te censureren, aan te passen of deel te nemen in een aan de gang zijnde inspectie of toezicht van communicatie opgeslagen op of via faciliteiten van Carcenter Hifi Systems verstuurde informatie door relaties. Carcenter Hifi Systems zal echter de communicatie inspecteren, verwijderen of blokkeren indien deze Carcenter Hifi Systems, haar relaties of derde partijen schade kunnen berokkenen. De gronden waarop Carcenter Hifi Systems dergelijke actie kan uitvoeren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, reële of potentiële schendingen van het Carcenter Hifi Systems Privacy Beleid.